Home » دانلود بازی » دانلود بازی Oh My Godheads برای کامپیوتر

دانلود بازی Oh My Godheads برای کامپیوتر

دانلود بازی Oh My Godheads برای کامپیوتر

سرانجام دانلود بازی Oh My Godheads از حالت Early Access خارج شد و به صورت نهایی در تاریخ ۵دسامبر ۲۰۱۷ در شبکه استیم منتشر شد. استودیو Titutitech وظیفه توسعه را به عهده داشته و کمپانی معروف Square Enix آن را منتشر کرده است. دانلود بازی Oh My Godheads با تمرکز بسیار بالا بر روی حالت […]

نوشته اولین بار در . پدیدار شد.

نوشته مرتبطی وجود ندارد

دانلود بازی Oh My Godheads برای کامپیوتر

سرانجام دانلود بازی Oh My Godheads از حالت Early Access خارج شد و به صورت نهایی در تاریخ ۵دسامبر ۲۰۱۷ در شبکه استیم منتشر شد. استودیو Titutitech وظیفه توسعه را به عهده داشته و کمپانی معروف Square Enix آن را منتشر کرده است. دانلود بازی Oh My Godheads با تمرکز بسیار بالا بر روی حالت […]

نوشته اولین بار در . پدیدار شد.

نوشته مرتبطی وجود ندارد

دانلود بازی Oh My Godheads برای کامپیوتر

About