Home » دانلود بازی » دانلود بازی TARTARUS + Update v20171203-CODEX برای کامپیوتر

دانلود بازی TARTARUS + Update v20171203-CODEX برای کامپیوتر

دانلود بازی TARTARUS + Update v20171203-CODEX برای کامپیوتر

خط داستانی دانلود بازی Tartarus در سال ۲۲۳۰ در حواشی سیاره نپتون به وقوع می‌پیوندد. کاربران بازی را در نقش یک کارمند ساده به نام کوپر بازی می‌کنند، کسی که در یک سفینه فضایی پژوهشی به نام تارتاروس سفر خود را آغاز می‌کند. پس از اینکه سیستم امنیتی این فضاپیما بدون اخطار با مشکل مواجه […]

نوشته اولین بار در . پدیدار شد.

  • دانلود بازی TARTARUS + Update v20171203-CODEX برای کامپیوتر

    خط داستانی دانلود بازی Tartarus در سال ۲۲۳۰ در حواشی سیاره نپتون به وقوع می‌پیوندد. کاربران بازی را در نقش یک کارمند ساده به نام کوپر بازی می‌کنند، کسی که در یک سفینه فضایی پژوهشی به نام تارتاروس سفر خود را آغاز می‌کند. پس از اینکه سیستم امنیتی این فضاپیما بدون اخطار با مشکل مواجه […]

    نوشته اولین بار در . پدیدار شد.

  • دانلود بازی TARTARUS + Update v20171203-CODEX برای کامپیوتر

    About