Home » دانلود بازی » دانلود بازی Bullshot برای PC

دانلود بازی Bullshot برای PC

دانلود بازی Bullshot برای PC
بازی Bullshot در سبک اکشن می باشد که توسط استودیو Gato Salvaje S.L طراحی و منتشر شده است. Valer، سیاره ای بسیار دورتر از ایستگاه فضایی AR-K می باشد که دارای مردمانی صلح طلب و آزادی خواه می باشد، این سیاره به دلیل فاصله زیادی که با ایستگاه فضایی دارد در اغلب موارد خارج از محدوده نبردها […]

  • YARPP powered by AdBistro

    دانلود بازی Bullshot برای PC

    بازی Bullshot در سبک اکشن می باشد که توسط استودیو Gato Salvaje S.L طراحی و منتشر شده است. Valer، سیاره ای بسیار دورتر از ایستگاه فضایی AR-K می باشد که دارای مردمانی صلح طلب و آزادی خواه می باشد، این سیاره به دلیل فاصله زیادی که با ایستگاه فضایی دارد در اغلب موارد خارج از محدوده نبردها […]

  • YARPP powered by AdBistro

    دانلود بازی Bullshot برای PC

    About