Home » دانلود بازی » دانلود بازی Street Fighter V Arcade Edition برای کامپیوتر

دانلود بازی Street Fighter V Arcade Edition برای کامپیوتر

دانلود بازی Street Fighter V Arcade Edition برای کامپیوتر

سرانجام نسخه Arcade Edition برای دانلود بازی Street Fighter V در ۱۷ژانویه ۲۰۱۷ منتشر شد. گروه CODEX وظیفه کرک و انتشار نسخه کامپیوتر این بازی را به عهده داشته است. از محتویات جدید این نسخه می‌توان به دو حالت Arcade و Extra Battle اشاره کرد. طرفداران مدت زمان زیادی بود که خواهان حالت آرکید در این […]

نوشته اولین بار در . پدیدار شد.

نوشته مرتبطی وجود ندارد

دانلود بازی Street Fighter V Arcade Edition برای کامپیوتر

سرانجام نسخه Arcade Edition برای دانلود بازی Street Fighter V در ۱۷ژانویه ۲۰۱۷ منتشر شد. گروه CODEX وظیفه کرک و انتشار نسخه کامپیوتر این بازی را به عهده داشته است. از محتویات جدید این نسخه می‌توان به دو حالت Arcade و Extra Battle اشاره کرد. طرفداران مدت زمان زیادی بود که خواهان حالت آرکید در این […]

نوشته اولین بار در . پدیدار شد.

نوشته مرتبطی وجود ندارد

دانلود بازی Street Fighter V Arcade Edition برای کامپیوتر

About