Home » دانلود نرم افزار اندروید » دانلود نرم افزار پیکربندی و بهینه سازی MacroDroid 3.16.6 – اندروید

دانلود نرم افزار پیکربندی و بهینه سازی MacroDroid 3.16.6 – اندروید

دانلود نرم افزار پیکربندی و بهینه سازی MacroDroid 3.16.6 – اندروید
MacroDroid برنامه قدرتمندی به منظور اتوماسیون وظایف گوشی و همچنین پیکربندی هوشمند برنامه های اندرویدی می باشد. کاربران می توانند تا توسط این برنامه به شدت روی اجرای برنامه ها و نحوه اجرای آنها را کنترل نمایند. برنامه دارای رابط کاربری ساده و گام به گامی می باشد که کاملا منطقی بوده و کاربران هیچ […]

  • YARPP powered by AdBistro

    دانلود نرم افزار پیکربندی و بهینه سازی MacroDroid 3.16.6 – اندروید

    MacroDroid برنامه قدرتمندی به منظور اتوماسیون وظایف گوشی و همچنین پیکربندی هوشمند برنامه های اندرویدی می باشد. کاربران می توانند تا توسط این برنامه به شدت روی اجرای برنامه ها و نحوه اجرای آنها را کنترل نمایند. برنامه دارای رابط کاربری ساده و گام به گامی می باشد که کاملا منطقی بوده و کاربران هیچ […]

  • YARPP powered by AdBistro

    دانلود نرم افزار پیکربندی و بهینه سازی MacroDroid 3.16.6 – اندروید

    About