Home » دانلود رایگان نرم افزار » نرم افزار ویرایش زیرنویس Subtitle Edit 3.5.4 Final

نرم افزار ویرایش زیرنویس Subtitle Edit 3.5.4 Final

نرم افزار ویرایش زیرنویس Subtitle Edit 3.5.4 Final

نرم افزار ویرایش زیرنویس Subtitle Edit نرم افزاری متن و باز رایگان جهت ویرایش و ساخت فایل های زیرنویس می باشد. ویرایش متن و زمان زیرنویس ها و هماهنگ سازی آن ها با ویدیو با توجه به داشتن پلیر داخلی امکان پذیر است و کاربر به راحتی می تواند زمان شروع و پایان مکالمات را […]

نوشته اولین بار در . پدیدار شد.

نوشته مرتبطی وجود ندارد

نرم افزار ویرایش زیرنویس Subtitle Edit 3.5.4 Final

نرم افزار ویرایش زیرنویس Subtitle Edit نرم افزاری متن و باز رایگان جهت ویرایش و ساخت فایل های زیرنویس می باشد. ویرایش متن و زمان زیرنویس ها و هماهنگ سازی آن ها با ویدیو با توجه به داشتن پلیر داخلی امکان پذیر است و کاربر به راحتی می تواند زمان شروع و پایان مکالمات را […]

نوشته اولین بار در . پدیدار شد.

نوشته مرتبطی وجود ندارد

نرم افزار ویرایش زیرنویس Subtitle Edit 3.5.4 Final

About