نرم افزار همگام سازی فایل ها FreeFileSync 7.9

FreeFileSync ابزاری برای مقایسه پوشه ها و هماهنگ سازی آنها میباشد. شما می توانید پوشهRead More…