دانلود مراسم اسکار ۲۰۱۶ – The 88th Annual Academy Awards 2016

دانلودها پلاس

جایزه آکادمی (به انگلیسی: Academy Award) که به‌طور غیررسمی اسکار (Oscar) می‌نامند؛ جایزه‌ای است کهRead More…