Home » دانلود رایگان نرم افزار » نرم افزار مقابله با هک UnHackMe 8.40 Build 540 DC 25.11.2016

نرم افزار مقابله با هک UnHackMe 8.40 Build 540 DC 25.11.2016

نرم افزار مقابله با هک UnHackMe 8.40 Build 540 DC 25.11.2016
همانطور که نرم افزار های ضد جاسوسی و ضد هک همه روزه در حال افزایش هستند، هکر ها نیز ابزار های جدیدی برای ورود و جاسوسی در رایانه قربانی های خود میسازند. روت کیت ها به اصطلاح انگلیسی Rootkit نسل جدیدی از تروجان ها هستند، UnHackMe نام اولین نرم افزار مقابله با ویروس Rootkit می […]

  • YARPP powered by AdBistro

    نرم افزار مقابله با هک UnHackMe 8.40 Build 540 DC 25.11.2016

    همانطور که نرم افزار های ضد جاسوسی و ضد هک همه روزه در حال افزایش هستند، هکر ها نیز ابزار های جدیدی برای ورود و جاسوسی در رایانه قربانی های خود میسازند. روت کیت ها به اصطلاح انگلیسی Rootkit نسل جدیدی از تروجان ها هستند، UnHackMe نام اولین نرم افزار مقابله با ویروس Rootkit می […]

  • YARPP powered by AdBistro

    نرم افزار مقابله با هک UnHackMe 8.40 Build 540 DC 25.11.2016

    About