Home » دانلودها پلاس » Antihero v1.0.14 + data

Antihero v1.0.14 + data

Antihero v1.0.14 + data

در بازی استراتژیک سرعتی Antihero به یک استاد دزد تبدیل شوید. با پنهان‌کاری و استفاده از زیرکی و کشتن‌های گاه به گاه، قدرتمندترین تیم دزدی را تشکیل دهید.

در این بازی شما یک هدف با تعداد زیادی دشمن دارید. در کمپین داستانی پیشروی کنید، در برابر هوش مصنوعی به زد و خورد بپردازید و در حالت چندنفره آنلاین مبارزه کنید.

دوستان خود را به چالش بکشید. دوستانتان را دعوت کنید تا به صورت غیر همزمان بازی کنند و یا در یک مسابقه زنده فشار را افزایش دهید. قوانین خانگی سفارشی تعیین کنید و بازی را به سلیقه خود تغییر دهید!

بر شهر غلبه کنید و از چیزی که مال شماست دفاع نمایید. بر کسب و کارها نفوذ نمایید، دزدکی وارد منازل شوید، تله کار بگذارید و همه‌چیز را بدزدید.

تیم خود را ارتقاء دهید، اراذل خیابانی را به خدمت بگیرید. مسیرهای فراوانی به بالا وجود دارند.

Antihero v1.0.14 + data

(image)

در بازی استراتژیک سرعتی Antihero به یک استاد دزد تبدیل شوید. با پنهان‌کاری و استفاده از زیرکی و کشتن‌های گاه به گاه، قدرتمندترین تیم دزدی را تشکیل دهید.

در این بازی شما یک هدف با تعداد زیادی دشمن دارید. در کمپین داستانی پیشروی کنید، در برابر هوش مصنوعی به زد و خورد بپردازید و در حالت چندنفره آنلاین مبارزه کنید.

دوستان خود را به چالش بکشید. دوستانتان را دعوت کنید تا به صورت غیر همزمان بازی کنند و یا در یک مسابقه زنده فشار را افزایش دهید. قوانین خانگی سفارشی تعیین کنید و بازی را به سلیقه خود تغییر دهید!

بر شهر غلبه کنید و از چیزی که مال شماست دفاع نمایید. بر کسب و کارها نفوذ نمایید، دزدکی وارد منازل شوید، تله کار بگذارید و همه‌چیز را بدزدید.

تیم خود را ارتقاء دهید، اراذل خیابانی را به خدمت بگیرید. مسیرهای فراوانی به بالا وجود دارند.

Antihero v1.0.14 + data

About