Home » دانلودها پلاس » Dots Sync – Symmetric brain game v1.0

Dots Sync – Symmetric brain game v1.0

Dots Sync – Symmetric brain game v1.0

Dots Sync – Symmetric brain game یک بازی پازل مدرن است. با درجه دشواری فزاینده که شما را وادار می‌کند برای بدست آوردن راه حل فکر کنید، نقطه‌های سینک شده که در جهات گوناگون حرکت می‌کنند را جابجا نمایید.

از یک طراحی جدید با گیم‌پلی ساده و اعتیادآور، بدون تبلیغات، پرداخت درون‌برنامه‌ای و یا رتبه‌بندی امتیازات لذت ببرید.

در این بازی باید نقاط سبز و قرمز که با هم همگام می‌باشند را جابجا کرده و همه اهداف را کامل نمایید.

موانع پیشرفته فراوانی در بازی وجود دارد که پازل‌های چالش‌برانگیز بیشتری را ایجاد می‌کنند.

 

ویژگی‌ها :

جهات گوناگون خطوط شامل مستقیم، مایل و منحنی

با استفاده از کلید‌ها خطوط مسدود شده را آزاد کنید تا چالش‌ها را حل نمایید

با رد شدن و فشار دادن دکمه مسیرها آزاد می‌شوند

بمب اهدافی که تاکنون انجام شده را پاکسازی می‌کند

قفل نقطه را نگاه می‌دارد، اما از طریق پلت‌فرم می‌تواند آزاد شود

تله‌پورت نقطه را به موقعیت شروع می‌برد

Dots Sync – Symmetric brain game v1.0

(image)

Dots Sync – Symmetric brain game یک بازی پازل مدرن است. با درجه دشواری فزاینده که شما را وادار می‌کند برای بدست آوردن راه حل فکر کنید، نقطه‌های سینک شده که در جهات گوناگون حرکت می‌کنند را جابجا نمایید.

از یک طراحی جدید با گیم‌پلی ساده و اعتیادآور، بدون تبلیغات، پرداخت درون‌برنامه‌ای و یا رتبه‌بندی امتیازات لذت ببرید.

در این بازی باید نقاط سبز و قرمز که با هم همگام می‌باشند را جابجا کرده و همه اهداف را کامل نمایید.

موانع پیشرفته فراوانی در بازی وجود دارد که پازل‌های چالش‌برانگیز بیشتری را ایجاد می‌کنند.

 

ویژگی‌ها :

جهات گوناگون خطوط شامل مستقیم، مایل و منحنی

با استفاده از کلید‌ها خطوط مسدود شده را آزاد کنید تا چالش‌ها را حل نمایید

با رد شدن و فشار دادن دکمه مسیرها آزاد می‌شوند

بمب اهدافی که تاکنون انجام شده را پاکسازی می‌کند

قفل نقطه را نگاه می‌دارد، اما از طریق پلت‌فرم می‌تواند آزاد شود

تله‌پورت نقطه را به موقعیت شروع می‌برد

Dots Sync – Symmetric brain game v1.0

About