Home » دانلودها پلاس » Legacy 2 – The Ancient Curse v1.0 + data

Legacy 2 – The Ancient Curse v1.0 + data

Legacy 2 – The Ancient Curse v1.0 + data

در نسخه دوم بازی پازل Legacy 2 – The Ancient Curse شما یک باستان‌شناس هستید که برای پیدا کردن برادرتان که در یک هرم باستانی مفقود شده عازم یک ماجراجویی می‌باشید. در هرم شما با موانع و پازل‌هایی روبرو می‌شوید که باید حل شوند تا به اتاق بعدی بروید با این امید که به برادرتان برسید.

در این بازی پازل سه‌بعدی هوش خود را محک بزنید. چشمان خود را باز نگاه دارید، راه حل اینجاست. آیا از عهده حل این رمز و راز بر خواهید آمد؟ یک بازی کلاسیک به سبک اشاره و کلیک که با گرافیک سه‌بعدی و پازل‌های مبتنی بر فیزیک که عمقی جدید را به سبک پازل می‌آورند را تجربه کنید.

این بازی دارای گرافیک سه‌بعدی می‌باشد که آن را از سایر بازی‌های سنتی پازل ماجراجویانه متمایز می‌سازد.

وقتی با پازل جدیدی روبرو می‌شوید، باید قبل از کلیک فکر کنید. آیا آیتم مناسب برای حل آن را در اختیار دارید؟

اتاق‌ها پر هستند از آیتم‌ها و سرنخ‌هایی که برای کمک به شما در مأموریتتان آنجا هستند. با کنترل‌های لمسی شگفت‌انگیز با آنها به تعامل بپردازید تا کلیدها و ابزارهای یافته را بررسی نمایید.

Legacy 2 – The Ancient Curse v1.0 + data

(image)

در نسخه دوم بازی پازل Legacy 2 – The Ancient Curse شما یک باستان‌شناس هستید که برای پیدا کردن برادرتان که در یک هرم باستانی مفقود شده عازم یک ماجراجویی می‌باشید. در هرم شما با موانع و پازل‌هایی روبرو می‌شوید که باید حل شوند تا به اتاق بعدی بروید با این امید که به برادرتان برسید.

در این بازی پازل سه‌بعدی هوش خود را محک بزنید. چشمان خود را باز نگاه دارید، راه حل اینجاست. آیا از عهده حل این رمز و راز بر خواهید آمد؟ یک بازی کلاسیک به سبک اشاره و کلیک که با گرافیک سه‌بعدی و پازل‌های مبتنی بر فیزیک که عمقی جدید را به سبک پازل می‌آورند را تجربه کنید.

این بازی دارای گرافیک سه‌بعدی می‌باشد که آن را از سایر بازی‌های سنتی پازل ماجراجویانه متمایز می‌سازد.

وقتی با پازل جدیدی روبرو می‌شوید، باید قبل از کلیک فکر کنید. آیا آیتم مناسب برای حل آن را در اختیار دارید؟

اتاق‌ها پر هستند از آیتم‌ها و سرنخ‌هایی که برای کمک به شما در مأموریتتان آنجا هستند. با کنترل‌های لمسی شگفت‌انگیز با آنها به تعامل بپردازید تا کلیدها و ابزارهای یافته را بررسی نمایید.

Legacy 2 – The Ancient Curse v1.0 + data

About